Wydarzenia Pogranicza 40

 W 40. wydaniu programu Wydarzenia Pogranicza:
- Mieszkania plus w Prudniku,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie cieszy się nowymi pracowniami,
- 17 zbiórka darów dla Nadwórnej.
Na wiadomości zaprasza Krystyna Wesołowska.