Pierwszy klub Senior+ otwarty

W przedświątecznej atmosferze otwarto pierwszy w Prudniku klub Senior +. Będzie w nim mogło spotykać się 20 seniorów

Z pomieszczeń klubu będą mogły korzystać osoby powyżej 65 roku życia, które wcześniej zapisały się do klubu i zostały zakwalifikowane. Będzie on otwarty od godz. 8,00-16,00. Jak informuje kierownik placówki Agnieszka Stanisz, w klubie będzie organizowany szereg zajęć zajęć plastycznych, wyjazdów, wyjścia do muzeum czy Prudnickiego Ośrodka Kultury.

Te 20 miejsc nie wyczerpuje zapotrzebowania w naszym mieście. O miejsce w klubie starała się większa liczba seniorów. Z tego powodu możliwe jest zwiększenie liczby miejsc w otwartym już klubie a nawet otwarcie nowego. Dyrektor OPS w Prudniku Tadeusz Piątkowski zwrócił również uwagę na potrzebę otwarcia podobnych miejsc na terenie obszarów wiejskich naszej gminy.

Placówka będzie mieścić się w budynku tzw. małej jedynki czyli jednego z budynków po Publicznym Gimnazjum nr 1. W pozostałych pomieszczeniach w najbliższej przyszłości mają znaleźć się biura Ośrodka Pomocy Społecznej.

Koszt przystosowania tego obiektu wyniósł 223 tys. zł. z czego 150 tys. to środki rządowe.