Gdzie znajdzie się miejsce dla seniorów?

Nie jest jeszcze przesądzone gdzie zostanie zlokalizowany głuchołaski dom dziennego pobytu dla seniorów

Temat ten został podjęty na ostatniej sesji rady miasta.  Wcześniej informowano, że na potrzeby tej inwestycji mogą zostać zaadaptowane pomieszczenia po wygaszanym Publicznym Gimnazjum nr 1. Podczas dyskusji padła propozycja aby miejsce dla seniorów znalazło się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, a w budynku po gimnazjum miałyby kształcić się starsze klasy podstawówki. Za takim rozwiązaniem jest rada pedagogiczna placówki.

Władze gminy nie podjęły jeszcze w tej sprawie ostatecznej decyzji, jednak jak rozpisały już przetarg na zagospodarowanie pomieszczeń gimnazjum. O zamianie mają się również wypowiedzieć rodzice dzieci uczęszczających do PSP nr 2.