Zmiany w strefie płatnego parkowania

Prudnickich kierowców czekają duże zmiany związane z parkowaniem w centrum miasta. Od 20 lutego strefą zarządzać będzie gmina

Przejęcie przez gminę strefy płatnego parkowania było jednym z postulatów w kampanii wyborczej Grzegorza Zawiślaka oraz stowarzyszenia Prudniczanie. Do najważniejszych zmian dla kierowców będzie należało skrócenie czasu płatnego parkowania (do godziny 17,00 tylko w dni powszednie). Darmowe będzie również pierwsze 7 minut postoju.

To właśnie ta kwestia była obiektem największej dyskusji podczas sesji. Radni Prawa i Sprawiedliwości postulowali aby darmowa było aż 10 pierwszych minut.  Większość radnych nie zgodziła się na tą poprawkę do uchwały, w związku z czym większość radnych PiS była przeciw tej uchwale.

Warto również wspomnieć o nowych metodach płatności planowanych w strefie. Do tej pory można było płacić jedynie gotówką. Od lutego za postój będzie można również zapłacić kartą płatniczą lub przez aplikacje  w telefonie.

Jak podczas sesji informował burmistrz Grzegorz Zawiślak ta uchwała jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Prudnika.