Uczyli o narkotykach aby móc szybko reagować

Narkotyki to dalej jeden z poważniejszych problemów dotykających młodzieży. Aby móc szybko reagować policjanci przekazywali swoją wiedzę rodzicom i nauczycielom

Prudniccy policjanci zajmujący się na co dzień profilaktyką społeczną, spotkali się z rodzicami i nauczycielami z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Prudniku. Celem wizyty funkcjonariuszy było przekazanie informacji o zagrożeniach związanych z używaniem trujących substancji, jakimi są narkotyki i dopalacze. Na potrzebę tego szkolenia policjanci wykorzystali tzw. walizkę narkotykową.

„Walizka narkotykowa” zawiera substancję, który wyglądają niemal identycznie, jak różnego rodzaju środki odurzające. Zawiera również urządzenia, które służbą do zażywania narkotyków – lufki, fajki, wagi czy młynki do mielenia suszu. Dzięki temu możliwe było pokazanie dorosłym, że przedmioty służące do zażywania narkotyków często przypominają przedmioty codziennego użytku, przez co dostęp do nich nie stanowi większego problemu.

Na zakończenie każdy uczestnik spotkania otrzymał poradnik pn. „Jak uchronić dziecko przez uzależnieniem”, który stanowi dopełnienie informacji i problemów poruszanych na spotkaniu.

(za: Policja Prudnik)