Aby lepiej zapobiegać oszustwom i nieść pomoc

Prudniccy policjanci wraz z czeskimi kolegami wspólnie szkolili się aby zapobiegać oszustwom i lepiej pomagać ludziom którzy znaleźli się w stanie zagrożenia życia

W dniach 21-22 marca 2019 r. w Małej Moravce (Republika Czeska) odbyło się spotkanie w ramach projektu pn. „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic” – „Senioři! Podvod nezná hranice“. W spotkaniu wzięło udział 30 funkcjonariuszy i pracowników Policji z Polski i Czech.

Zajęcia, w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Podczas szkolenia, jego uczestnicy poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy osobie poszkodowanej m. in. w sytuacjach zatrzymania krążenia, zadławienia, omdlenia, czy też w przypadkach różnego rodzaju urazów i złamań.

Na potrzebę szkolenia wykorzystano fantomy oraz defibrylatory AED. Na podsumowanie szkolenia została zainscenizowana scenka wypadku drogowego w którym były poszkodowane osoby, a uczestnicy szkolenia musieli poradzić sobie z udzieleniem im pierwszej pomocy. W ocenie policjantów szkolenie było prowadzone na wysokim poziomie i zapewne okaże się dla nich bardzo przydatne w codziennej służbie.

(za: Policja Prudnik)