Gmina Głogówek i Powiat Prudnicki razem z PKS Głubczyce

Gmina Głogówek oraz Powiat Prudnicki dołączyli do spółki PKS Głubczyce. Ma to zapewnić komunikację autobusową po opuszczeniu Prudnika przez Arrivę

Gmina Głogówek zdecydowała się zakupić udziały w spółce za kwotę 50 tys. zł. Ma to zapewnić realizację w gminie przewozów dzieci do szkół oraz mieszkańców okolicznych wsi do Głogówka. PKS Głubczyce ma zapewnić również transport do Prudnika i Kędzierzyna Koźla. Wcześniej była to również trasa obsługiwana przez spółkę Arriva.

Na współpracę z Głubczycami zdecydowali się rownież radni Rady Powiatu w Prudniku. Wyrazili oni zgodę na zakup przez starostwo udziałów za kwotę 10 tys. zł.

Natomiast jak już wiadomo, na trasie z Prudnika do Opola dotychczasowego przewoźnika zastąpi PKS Opole. Autobusy z Opola rozpoczęły już kursowanie na tej trasie równolegle z prowadzącą jeszcze swoją działalność na tym obszarze Arrivą.