Grzegorz Zawiślak z absolutorium

Na czerwcowej sesji Rady Miasta burmistrz Grzegorz Zawiślak otrzymał od radnych  absolutorium

Chciałbym podziękować radnym za udzielenie poparcia mojej osobie. Wprawdzie budżet który był rozliczony był budżetem poprzedniego burmistrza. Niemniej ciągłość sprawowania władzy powoduje, że dzisiaj to ja to absolutorium otrzymałem.- mówił po zakończeniu sesji burmistrz Zawiślak

Przed głosowaniem za absolutorium odbyła się dyskusja nad raportem o stanie gminy za rok 2018.